(Video: Minh Sơn/Vietnam+)

Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Hội Thánh Đức Chúa Trời ứng xử thô bạo với tín ngưỡng truyền thống, bịa đặt chuyện nước thánh.