[Video] Shangri-La 16: Xây dựng nền tảng chung về an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La 16 đã khép lại với nhiều tuyên bố, cam kết được đưa ra mà bao trùm là việc duy trì hòa bình, an ninh của khu vực phải dựa trên việc tuân thủ các cam kết, luật lệ quốc tế.

Điểm nổi bật lần này tại diễn đàn đó là các vấn đề được nêu lên không né tránh, không lẫn lộn giữa các yếu tố, trong đó thách thức an ninh được đề cập nổi lên bao gồm Biển Đông, an ninh biển, vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay chống khủng bố và an ninh mạng./. 

(Vnews)