Sử dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn tai nạn giao thông

[Video] Sử dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn tai nạn giao thông

Thành phố Henderson, tiểu bang Naveda, Mỹ đã triển khai thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tiên đoán trước và ngăn chặn các vụ va chạm giao thông.

Thành phố Henderson, tiểu bang Naveda, Mỹ đã triển khai thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tiên đoán trước và ngăn chặn các vụ va chạm giao thông./.

(Vnews)