[Video] Tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

40 quận, huyện của 9 tỉnh, thành phố có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên, phải tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn thông báo danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019./.

(Vnews)