Với tiếng gõ búa quyết định của Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Công ước bảo vệ Di sản văn hoá phi vật thể 2003 của UNESCO, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Việt Nam chính thức được ghi vào Danh sách di sản đại diện của nhân loại. Đây là một tin vui đối với đông đảo người dân./.