Sau một thời gian trầm lắng, thời gian gần đây, hoạt động tội phạm liên quan đến lĩnh vực thuế mà điển hình là việc mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng đang có chiều hướng phát triển mạnh với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và được tổ chức chặt chẽ.

Bằng hình thức thành lập các công ty ma, các đối tượng tội phạm đã tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi, hàng lậu không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị hàng hóa rồi chiếm đoạt tiền của Nhà nước cũng như chiếm đoạt tiền thuế.