(Nguồn: VNews)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn mua bán người./.