Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho ra rằng TPP đóng vai trò thiết yếu trong việc Mỹ can dự nhiều hơn với châu Á – Thái Bình Dương.

TPP sẽ giúp chính sách tái cân bằng tại châu Á của Mỹ được vững chắc hơn không chỉ bởi sự hiện diện về mặt quân sự với sự có mặt của Hạm đội 7 tại Nhật Bản. 

Ông cho rằng TPP sẽ giúp Mỹ và các đối tác tạo ra một hình mẫu các quy tắc kiến trúc kinh tế tại khu vực bằng cách tạo ra một nền tảng vững chắc cho các hiệp định tư do thương mại trong tương lai./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: 1000flags.co.uk)