Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có văn bản gửi Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo về Triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" (Mystery Of Human Body) được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6./.