NBC News dẫn cuộc thăm dò do hãng nghiên cứu dư luận Gallup tiến hành cho thấy tỷ lệ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump sau 1 tháng nắm quyền thấp nhất trong lịch sử so với các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm.

Tỷ lệ những người ủng hộ công việc Tổng thống Donald Trump đang làm là 40%, thấp hơn 21 điểm phần trăm so với tỷ lệ trung bình của các Tổng thống Mỹ là 61% cùng thời điểm tròn 1 tháng cầm quyền.

Trước Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton là người giữ kỷ lục về tỷ lệ ủng hộ thấp sau 1 tháng đầu tiên, với 51% người được hỏi ủng hộ công việc ông đang làm.

Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã “phá sâu kỷ lục” của ông Bill Clinton với khoảng cách 11 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò dư luận của Gallup được tiến hành với 1.527 công dân Mỹ ở độ tuổi trưởng thành trong khoảng thời gian từ 13 – 15/2, cùng thời điểm với các cuộc thăm dò trước đó.

Tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Trump vẫn chủ yếu đến từ đảng của ông với 87%, trong khi tỷ lệ người ủng hộ ông từ phe Dân chủ chỉ “vọn vẹn” có 8%./.