(Nguồn: Vnews)

Một công ty công nghệ tại Anh đã tạo ra một ứng dụng có tên gọi Beam, giúp giải quyết khủng hoảng người vô gia cư.

Ứng dụng này giúp gây quỹ cộng đồng, tạo ngân sách từ những khoản tiền nhỏ do nhiều người đóng góp để đào tạo nghề cho những người vô gia cư./.