[Video] Ứng dụng video TikTok được định giá tới 60 tỷ USD

Nếu nhất trí với mức giá 60 tỷ USD cho ứng dụng TikTok, hai tập đoàn Oracle và Wallmart sẽ phải trả tổng cộng 12 tỷ USD cho số cổ phần mà họ muốn nắm giữ.

Hãng Bloomberg News đưa tin, tập đoàn ByteDance của Trung Quốc đang muốn định giá 60 tỷ USD cho ứng dụng TikTok để chuẩn bị cho việc các tập đoàn Oracle và Wallmart sẽ nắm giữ cổ phần của công ty vận hành ứng dụng video ngắn này./.

(Vnews/Vietnam+)