Để tiến tới ngày hội toàn dân đi bầu cử vào ngày 23/5 tới, ngay từ bây giờ, công đoàn và chủ doanh nghiệp đã thực hiện việc tuyên truyền đến người lao động về tầm quan trọng của bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri cũng như hướng dẫn người lao động tham gia bầu cử tại nơi làm việc./.

(Vnews/Vietnam+)