Ngày 31/1, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì phiên họp tổng kết các hoạt động trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1/2020, mở đầu nhiệm kỳ thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021 của Việt Nam.

Phiên họp tổng kết thu hút hơn 100 đại diện quốc gia thành viên, quan sát viên Liên hợp quốc tham dự.

Đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an ngay tháng mở đầu năm kỷ niệm 75 năm thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề ưu tiên trong tháng là thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Sáng kiến được đưa ra nhằm góp phần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.

Sáng kiến thứ hai của Việt Nam trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an là lần đầu tổ chức cuộc họp về thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cuộc họp là cơ hội để nâng cao sự hiểu biết của Hội đồng Bảo an nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung về vai trò của ASEAN trong khu vực. Đồng thời, cuộc họp thảo luận các nội dung có thể tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Liên hợp quốc và ASEAN.

Ngoài các đề xuất nêu trên, trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch, Hội đồng Bảo an đã phản ứng rất kịp thời trước những vấn đề nảy sinh, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế, đáp ứng tất cả các sáng kiến và đề nghị của các nước, vận dụng sáng tạo các luật lệ, thông lệ của Hội đồng, thúc đẩy việc xây dựng đồng thuận đề Hội đồng để ra được các quyết định kịp thời.

Tổng kết tháng Việt Nam là Chủ tịch, Hội đồng Bảo an đã tổ chức 30 hoạt động chính thức.

Hội đồng Bảo an đã thông qua 13 quyết định, bao gồm 4 nghị quyết và một quyết định về việc gia hạn các phái bộ, lực lượng và cơ chế Liên hợp quốc, một tuyên bố của Chủ tịch.

Đây là số lượng quyết định nhiều nhất trong một tháng làm việc của Hội đồng Bảo an suốt nhiều năm gần đây.

Phát biểu tại phiên họp tổng kết, đại diện các nước cho rằng việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ngay trong tháng đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Bảo an là thách thức rất lớn, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này./.

(Vietnam+)