Việt Nam và Brunei chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29-2-1992. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei luôn phát triển tốt đẹp.

Việc thường xuyên trao đổi đoàn đã tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao cũng như nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

Hai nước cũng đã có nhiều cơ chế hợp tác và ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Brunei đạt nhiều kết quả khởi sắc.

Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt gần 56 triệu USD. Việt Nam xuất sang Brunei chủ yếu là hàng thủy sản và gạo, nhập khẩu từ Brunei chủ yếu là hóa chất.

Hai bên phấn đấu sẽ đưa kim ngạch song phương lên 500 triệu USD vào năm 2025./.

(Vietnam+)