Ở góc độ pháp lý, hành vi sử dụng biển kiểm soát giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Luật sư Phạm Văn Lượng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm hành vi sản xuất, sử dụng hoặc mua, bán trao đổi biển kiểm soát xe cơ giới, xe máy.

Bên cạnh đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng đưa ra mức xử phạt cụ thể đối với các phương tiện sử dụng biển kiểm soát xe giả./.

(Vietnam+)