Sự kiện cháy Nhà Lang tại bảo tàng Không gian Văn hóa Mường đã trôi qua được hai năm. Chủ nhân của nó muốn kêu gọi cộng đồng giúp đỡ phục hồi, và cụ thể hóa bằng triển lãm tác phẩm nghệ thuật, các hoạt động đấu giá.

Nhiều họa sỹ và nhà điêu khắc đã đáp lời với mong muốn cùng nhau góp sức lưu giữ di sản truyền thống.

Bảo tồn di sản không phải là việc của riêng một ai. Những giá trị truyền thống của cộng đồng phải là việc làm của chính cộng đồng cùng chung sức bảo tồn.

Câu chuyện nhà Lang bị cháy là điều không ai mong muốn nhưng đây không phải là một dấu chấm hết mà là thời điểm để cộng đồng cùng nhau chung tay thể hiện mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc./.

Ngôi nhà Lang tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường bị đốt chỉ còn trơ khung gỗ. (Nguồn: Vietnam+)