Bằng nguồn kinh phí vận động từ các nhà tài trợ, chương trình sẽ hỗ trợ 80 nhà ở bán trú và điểm trường kiên cố cho học sinh miền núi, vùng biên giới hải đảo tại 18 tỉnh.

Trong đó, dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn thành 10 điểm trường đẹp cho em với 22 lớp học bằng phương pháp xây truyền thống; 1 điểm trường với 2 lớp học và 6 nhà bán trú bằng phương pháp lắp ghép.

Đặc biệt, năm nay có 26 điểm trường được xây dựng bằng phương pháp nhà tiền chế do các doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ./.