Viet Nam chia se cac kinh nghiem quan tri dia phuong hinh anh 1 Tiến sỹ Peter Koeppinger, điều phố viên mạng lưới DELGOSEA, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Quyết Chiến/Vietnam+)

Trong hai ngày 15 và 16/1, một đoàn đại biểu Việt Nam do Tổng thư ký Hiệp hội đô thi Việt Nam Vũ Thị Vinh dẫn đầu đã tham dự và chia sẻ các kinh nghiệm với đồng nghiệp ASEAN về phương thức quản trị địa phương tại Hội nghị DELGOSEA ở Bangkok.

Hội nghị này được mạng lưới DELGOSEA tổ chức với mục tiêu thực hiện tinh thần của Hiến chương ASEAN nhằm thúc đẩy quyền lợi của người dân thông qua việc quản lý nhà nước bằng pháp luật và chuẩn bị tiến tới một cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015.

DELGOSEA là mạng lưới hợp tác để tăng cường quản trị địa phương tại Đông Nam Á, bao gồm đại diện của chính quyền địa phương, hiệp hội chính quyền địa phương, các chuyên gia và các lãnh đạo dân sự của các nước thành viên ASEAN.

DELGOSEA đang phối hợp với các nước ASEAN để thực hiện một dự án quản trị địa phương ở các nước Đông Nam Á được bắt đầu tư năm 2010. Dự án này nhằm đẩy mạnh hợp tác để xây dựng các chính quyền địa phương mạnh và phát triển kinh tế tốt.

Hiện đã có 10 hiệp hội chính quyền địa phương của năm nước ASEAN là Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan gia dự án. Tại hội nghị này, đã có thêm đại diện của Lào, Brunây và Singapore lần đầu tham dự.

Trong những năm qua, Hiệp hội đô thị Việt Nam đã tham gia tích cực vào dự án và trở thành một trong những đối tác chính. Việt Nam đã tham gia thành công nhiều chủ đề như sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch và quyết định (cộng đồng dân cư tham gia nâng cấp các khu nhà tập thể cũ ở thành phố Vinh), hay quản trị thể chế (đổi mới thể chế công ở thành phố Lạng Sơn).

Các mô hình thí điểm như xây dựng chính quyền gắn với phát triển kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tây Ninh hay phát triển kinh tế gắn với du lịch ở Thái Nguyên cũng đã được thực hiện và có kết quả tốt.

Bà Vũ Thị Vinh cho biết Việt Nam là nước từng tham gia từ bước khởi đầu của mang lưới DELGOSEA và trong những năm qua, Hiệp hội đô thị Việt Nam đã có những đóng góp nhất định cho mạng lưới này. Tại Hội nghị này, Hiệp hội đô thị Việt Nam đã thực hiện chia sẻ và học tập những kinh nghiệm thực tiễn để tiến tới góp phần thực hiện tốt công tác đô thị tại Việt Nam và phục vụ tốt hơn cho người dân. Hiệp hội cũng có đóng góp cho bản Tuyên bố Bangkok nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm tốt trong công tác quản trị địa phương tại các nước ASEAN.

Hội nghị lần này được đánh giá là cơ hội để thúc đẩy vai trò của các chính quyền địa phương đối với các nhà nước của ASEAN nhằm thúc đẩy phát triển cộng đồng tốt hơn, đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực cho chính quyền địa phương để làm tốt hơn trách nhiệm của họ trong công tác hành chính công. Đây cũng chính là mục tiêu chính mà DELGOSEA đưa ra.

Hội nghị đã thu hút hơn 30 thành viên của mạng lưới DELGOSEA từ 10 quốc gia ASEAN. Khoảng 20 quan chức chính phủ, 10 đại diện cho giới truyền thông và 10 đại diện cho các tổ chức học viện và trường học của các nước thành viên ASEAN đã tham dự.

Tiến sỹ Peter Koeppinger, điều phối viên mang lưới DELGOSEA, chia sẻ mạng lưới này bao gồm nhiều tổ chức khác nhau và công việc của nó là cố gắng tìm ra các giải pháp nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân và cải thiện chất lượng công tác quản trị của chính quyền địa phương. DELGOSEA đang đóng vai trò là cầu nối trong việc trao đổi các bài học kinh nghiệm thành công của các nước trong khu vực. Mục tiêu chính của DELGOSEA là tạo cơ hội để các thành viên tự trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn của họ.

Từ kết quả của hội nghị này, DELGOSEA sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các nước thành viên ASEAN cùng phối hợp và trao đổi với nhau. Ví dụ những kinh nghiệm về quản trị dân chủ tốt tại Việt Nam có thể sẽ được các nước khác áp dụng hay những bài học quản lý đô thị tại các nước cũng có thể được Việt Nam lấy làm mô hình thí điểm./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)