Chiều 13/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng thế giới (WB) Jin Yong Cai.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của IFC đối với Việt Nam, đặc biệt là việc gia tăng đầu tư, hỗ trợ Việt Nam trong những năm gần đây đang ngày thiết thực và có hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đang có nhu cầu cao trong thu hút các nguồn lực, nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, vì vậy mong muốn IFC tiếp tục hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, giúp Việt Nam có thêm các nguồn lực, kinh nghiệm trong việc tăng đầu tư xã hội, cổ phần hóa khối doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, hình thành thị trường vốn phát triển; đặc biệt là trong việc thu hút đầu tư tư nhân, triển khai mô hình nhà nước và tư nhân (PPP) cùng thực hiện dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, hợp đồng đầu tư xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và đang có nhu cầu phát triển như đường bộ, sân bay, điện, nước…

Tổng Giám đốc IFC Jin Yong Cai khẳng định IFC luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Ông Jin Yong Cai bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề xây dựng mô hình PPP trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cam kết sẽ hỗ trợ trong lĩnh vực tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng, giải quyết nợ xấu...

Ông Jin Yong nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể vừa tham gia với tư cách nhà đầu tư, vừa có thể đứng ra kêu gọi các nhà đầu tư khác, giới thiệu các công ty đầu tư vào Việt Nam. Sắp tới chúng tôi sẽ lập danh sách đề nghị các lĩnh vực, dự án và nhà đầu tư một cách cụ thể để triển khai trong lĩnh vực này.”./.