Việt Nam trong nhóm 6 nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất

Nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 128 / NQ-CP về thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19, mở đường cho đất nước tái khởi động kinh tế kể từ ngày 11/10/2021.

Việt Nam là một trong sáu quốc gia trên thế giới có số người đã được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 cao nhất thế giới. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Tính đến nay, 99,6% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều đầu tiên và 90,9% đã tiêm liều thứ hai.

Trong khi đó, 85,6 phần trăm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm mũi một và 57% được tiêm mũi thứ hai.

Chính phủ cũng đang tìm mua vaccine cho nhóm trẻ em từ 5-11 tuổi.

Nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 128 / NQ-CP về thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19, mở đường cho đất nước tái khởi động kinh tế kể từ ngày 11/10/2021./.

(Vietnam+)