Đoàn Chủ tịch hội nghị. (Nguồn: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 11/11, Hội nghị lần thứ sáu những người đứng đầu kiểm toán ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã họp tại Vientiane.

Với nội dung thực hiện chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISSAI) vận dụng vào từng quốc gia, các đoàn tham dự hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm các nội dung trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế; nhất trí dựa trên cơ sở hệ thống của ISSAI để xây dựng, ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán và vận dụng chuẩn mực ISSAI vào trong thực tiễn phù hợp với từng quốc gia…

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam - do giáo sư-tiến sỹ Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu, đã đưa ra tám bài học kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện các chuẩn mực kiểm toán ISSAI, nhấn mạnh mục đích tăng cường năng lực của kiểm toán nhà nước trong việc áp dụng thực hiện ISSAI là điểm đột phá chiến lược, thể hiện quyết tâm của kiểm toán nhà nước trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, vị thế và vai trò quan trọng trong các công cụ kiểm tra giúp Quốc hội có kênh thông tin đáng tin cậy trong việc xem xét phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm cũng như việc giúp chính phủ quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước.

Những bài học của kiểm toán Việt Nam được các bạn Lào và Campuchia cũng như các nhà tài trợ đánh giá cao, trong bối cảnh các nước đang trong quá trình hội nhập, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN.

Hội nghị lần thứ bảy sẽ được tổ chức vào năm 2015 tại Việt Nam./.