Căn cứ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, nguyên tắc chỉ đạo được xác định trong “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn để trên biển Việt Nam-Trung Quốc” được hai bên ký ngày 11/10/2011 và thỏa thuận đạt được giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ hai nước, hai bên đã tổ chức đàm phán Vòng I Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển từ ngày 29-30/5/2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về việc triển khai hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường biển; nghiên cứu khoa học biển; tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng chống, giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai.

Hai bên đã đạt nhất trí về nguyên tắc hợp tác là tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, cũng như cơ chế làm việc của Nhóm công tác.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán lần thứ II tại Việt Nam vào nửa cuối năm nay./.