Vietcombank du kien se tang von dieu le len 43.764 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Một trong những nội dung đáng chú ý sẽ được đề cập trong đại hội lần này liên quan đến vấn đề tăng vốn.

Theo tài liệu của Vietcombank, tính đến tháng 1/2019, ngân hàng đã hoàn thành phát hành tương đương 3% vốn điều lệ (tỷ lệ sau khi phát hành) cho nhà đầu tư nước ngoài GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, mang lại nguồn thặng dư gần 5.000 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank đã tăng lên hơn 37.088 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Vietcombank mới hoàn thành được 1/3 kế hoạch tăng vốn đã xác định theo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đầu năm 2018.

Nếu không tăng được vốn, Vietcombank cho biết sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của ngân hàng, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như đóng góp của ngân hàng này cho ngân sách nhà nước.

[Vietcombank vào tốp 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu]

Theo đó, Vietcombank sẽ trình cổ đông tăng vốn điều lệ theo 2 cấu phần.

Cấu phần thứ nhất là phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 18%.

Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa cuối năm 2020, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vốn điều lệ sau chia cổ tức dự kiến tăng thêm 6.675 tỷ đồng lên 43.764 tỷ đồng.

Cấu phần thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Khối lượng phát tối đa là 241 triệu cổ phiếu. Dự kiến hoàn tất việc tăng vốn của Vietcombank trong năm 2020-2021.

Việc tăng quy mô vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để Vietcombank mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.

Do đó, Vietcombank cần phải tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2020-2021 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược./.

(Vietnam+)