Vietcombank duoc chap thuan mo chi nhanh tai Australia hinh anh 1Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập chi nhánh của tại Australia.

Theo đó, chi nhánh được chấp thuận thành lập có tên đầy đủ bằng tiếng Việt là: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Úc; tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Australia Branch. Chi nhánh này có trụ sở tại Sydney-Australia và có mức vốn cấp là 71 triệu AUD.

[Vietcombank báo lãi kỷ lục, đạt hơn 17.592 tỷ đồng trong 9 tháng]

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Vietcombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động chi nhánh ngân hàng tại Australia. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.

Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ, Vietcombank có trách nhiệm: Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động chi nhánh ở nước ngoài; thực hiện các thủ tục về thành lập và khai trương hoạt động chi nhánh tại Australia theo quy định của nước sở tại.

Vietcombank cũng phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động chi nhánh tại Australia của Vietcombank; quản lý và giám sát hoạt động của chi nhánh tại Australia đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nước sở tại.

Trước đó hồi tháng Sáu, Vietcombank cũng đã được Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (Mỹ) cấp giấy phép hoạt động chính thức cho Văn phòng đại diện của Vietcombank tại thành phố New York./.

Thúy Hà (Vietnam+)