Vietcombank xin ý kiến việc phân phối gần 22.000 tỷ đồng lợi nhuận

Vietcombank dự kiến sẽ trình lên Ngân hàng Nhà nước để xin ý kiến về việc phân phối gần 22.000 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Theo đó, với lợi nhuận sau thuế riêng năm 2023 là 29.387 tỷ đồng, cộng với khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước hơn 3 tỷ đồng thì lợi nhuận phân phối của năm 2023 sẽ là 29.390 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% (1.469,5 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính 10% (2.939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.291,5 tỷ đồng). Ngoài ra, Vietcombank còn ghi nhận khoản điều chỉnh giảm khác là 9,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi những khoản trích lập trên, lợi nhuận còn lại của năm 2022 là 21.680 tỷ đồng.

Lãnh đạo Vietcombank cho biết dự kiến sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Phương án này sẽ được trình lên Ngân hàng Nhà nước để xin ý kiến.

Vietcombank cũng vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 vào ngày 26/4/2024 tại Hà Nội.

Hội nghị dự kiến sẽ phê duyệt các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những tờ trình về báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2022 cũng như các tờ trình khác.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đại diện Vietcombank cho biết ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế của năm 2022 là hơn 21.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2023, ngân hàng đã hoàn thành tăng vốn từ lợi nhuận 2020 và lợi nhuận còn lại năm 2019 với tỷ lệ 18,1%, đưa vốn điều lệ lên gần 56.000 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục