VietinBank bo nhiem Tong Giam doc va cac nhan su cap cao hinh anh 1Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank cho ông Trần Minh Bình (trái). (Nguồn: CTV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố các quyết định của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank; bà Nguyễn Hồng Vân, nguyên thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VietinBank; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc VietinBank Bắc Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng VietinBank; ông Nguyễn Quốc Giang, Giám đốc VietinBank Tây Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối pháp chế và tuân thủ VietinBank.

[Ông Lê Đức Thọ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank]

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, ông Trần Minh Bình và bà Nguyễn Hồng Vân đều được đánh giá là cán bộ quản lý cấp cao tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Là lãnh đạo có tâm, có tầm, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực điều hành các mảng nghiệp vụ kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Bên cạnh đó, ông Trần Minh Bình và bà Nguyễn Hồng Vân đều có năng lực hoạch định chiến lược, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, có kỹ năng xây dựng, duy trì, phát triển tốt các mối quan hệ phục vụ công tác.

Ông Trần Minh Bình, sinh năm 1974, đã có 24 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 19 năm kinh nghiệm trong hệ thống VietinBank, với 14 năm đảm nhận vị trí cán bộ quản lý từ chi nhánh đến trụ sở chính và 4 năm đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao tại VietinBank, trải qua nhiều mảng nghiệp vụ kinh doanh trọng yếu: Kinh doanh thẻ, đầu tư, tín dụng, kế toán tài chính, công tác điều phối với cổ đông chiến lược…

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường từ tháng 5/2014, Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng từ 1/2017, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Công thương tại Lào từ 5/2015 và được phân công phụ trách đảm nhận cùng lúc thêm nhiều mảng nghiệp vụ trọng yếu của ngân hàng. Với khối lượng công việc rất lớn, ông Trần Minh Bình luôn phát huy tốt năng lực quản trị điều hành, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén; quản lý sát sao, chặt chẽ các mảng công việc luôn thông suốt, hiệu quả, đúng định hướng của Hội đồng quản trị, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của hệ thống trong những năm qua.

Nguyễn Hồng Vân, sinh năm 1969, đã có kinh nghiệm 28 năm gắn bó, công tác trong hệ thống VietinBank, trong đó có 23 năm đảm nhận vị trí cán bộ quản lý, lãnh đạo, 10 năm trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị.

Trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị, được phân công trực tiếp phụ trách các mảng: Phó Thường trực Ủy ban cơ chế chính sách; phụ trách công tác xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và đại diện vốn 100% kiêm Chủ tịch Công ty Vàng bạc đá quý, Công ty Bảo hiểm, trực tiếp phụ trách một số chi nhánh, bà Nguyễn Hồng Vân đã thực hiện cẩn trọng, đầy đủ, trách nhiệm cao nhất nghĩa vụ, quyền hạn thành viên Hội đồng quản trị, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn vốn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hệ thống./.
Thúy Hà (Vietnam+)