Lễ ký kết giữa VietinBank và Công ty NICE. (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ký kết và khởi động dự án “Kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng” với Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thông tin NICE (NICE), Hàn Quốc.

Dự án sẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nền tảng để tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB).

[Vietcombank sẵn sàng thực hiện Basel 2 theo phương pháp nâng cao]

Cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro ngày càng được chú trọng, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rất nhiều ngân hàng trên thế giới đã và đang phát triển những hệ thống phức tạp để mô hình hóa rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu hỗ trợ ngân hàng lượng hóa, tổng hợp và quản lý rủi ro một cách xuyên suốt; đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

VietinBank với vị thế tiên phong trong hiện đại hóa công tác quản trị rủi ro, đã hoàn thành xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo Basel II từ năm 2013. Trải qua các năm liên tục kiểm định nội bộ và triển khai các ứng dụng Use-test, công tác đo lường và lượng hóa rủi ro tại VietinBank đã đạt được những thành công bước đầu.

Dự án Kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng là bước đi cần thiết để đánh giá mô hình một cách độc lập, đưa ra nhận định khách quan về mức độ đáp ứng của mô hình so với tiêu chuẩn Basel, cũng như hoàn thiện hơn nữa các mô hình đáp ứng nhu cầu thực tế từ hoạt động kinh doanh.

Về mặt quản trị nội bộ, dự án sẽ đào tạo, chuyển giao nghiệp vụ về mô hình đo lường rủi ro tín dụng, thiết lập quy trình và các hướng dẫn kiểm định xuyên suốt. Tạo tiền đề để bộ phận vòng 3 (kiểm toán nội bộ) kiểm soát đầy đủ hơn, chuyên sâu hơn đối với các nghiệp vụ liên quan đến mô hình đo lường rủi ro nói riêng và quản lý rủi ro tín dụng nói chung.

Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ nhận định: Dự án sẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nền tảng để tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB), vượt trên yêu cầu hiện tại của Ngân hàng Nhà nước về tuân thủ theo phương pháp tiếp cận cơ bản (SA) theo Thông tư 41/2016.

Còn ông Shim Eui Yong, Tổng Giám đốc NICE cũng cho biết: Kiểm định mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại VietinBank là dự án quan trọng của NICE tại Việt Nam. Với năng lực và kinh nghiệm đã có, NICE cam kết sẽ tập trung nguồn nhân lực tốt nhất để cùng VietinBank triển khai thành công dự án.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa VietinBank và NICE, ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Đây là nhận thức đúng đắn của ban lãnh đạo VietinBank trong việc hoàn thiện các mô hình đo lường rủi ro tín dụng nhằm tiến lên các tiêu chuẩn cao hơn trong công tác quản lý rủi ro. Có thể nhận định đây là dự án rất quan trọng, không chỉ cho tương lai khi VietinBank tuân thủ phương pháp tiếp cận nội bộ mà còn có tác dụng rà soát lại những hạng mục quan trọng theo các thông tư của Ngân hàng Nhà nước mới ban hành như Thông tư 13/2018./.