Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Theo thống kê mới nhất của Tạp chí The Banker, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản đứng đầu khu vực ASEAN.

Tuy nhiên, VPBank đã gây nhiều ngạc nhiên cho giới kinh doanh khi đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức khá khiêm tốn là hơn 3% so với mức thực hiện năm 2015.

Báo cáo thường niên năm 2015 của ngân hàng này cho biết, trong năm 2016, VPBank chú trọng tăng trưởng cả về chất lượng bên cạnh việc tăng trưởng về quy mô. Kết quả hoạt động trong quý 1/2016 cho thấy VPBank đã thực hiện đúng định hướng này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất do VPBank vừa công bố cho thấy, trong quý 1/2016, cả huy động và cho vay khách hàng của VPBank đều không thay đổi nhiều so với cuối năm 2015, giữ ở mức 129.000 tỷ đồng huy động và 115.000 tỷ đồng cho vay khách hàng.

Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 20% cho thấy VPBank đã nâng cao được chất lượng khai thác tài sản của mình. Với số lượng nhân sự tăng hơn 12% và thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế, năng suất lao động của nhân viên VPBank cũng có sự cải thiện rõ rệt.

Tính đến hết quý 1/2016, vốn điều lệ của VPBank đã tăng hơn 1.100 tỷ đồng, lên mức 9.181 tỷ đồng, nguồn tăng chủ yếu từ lợi nhuận để lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, qua đó giúp VPBank có thêm nguồn vốn và sự an toàn cho tăng trưởng.

Chia sẻ về định hướng chiến lược trong năm 2016, lãnh đạo của VPBank cho biết, năm 2016 là năm VPBank tập trung đầu tư vào hệ thống quản trị rủi ro, với khẩu vị rủi ro được xây dựng theo tôn chỉ quản lý các hoạt động tín dụng một cách thận trọng. Để quản lý rủi ro tín dụng, VPBank chủ trương giao dịch với các đối tác đáng tin cậy và yêu cầu đối tác phải có các biện pháp bảo đảm cần thiết. Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng được VPBank vận hành theo nguyên tắc độc lập và tập trung hóa.

Theo đó, các quyết định phê duyệt, định giá tín dụng cũng như các biện pháp ứng xử về giám sát, phân luồng và kiểm soát rủi ro tín dụng đang được thiết kế phù hợp theo mức độ rủi ro của khách hàng.

Được biết, VPBank hiện có một cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác vận hành các hệ thống xếp hạng tín dụng và chấm điểm theo chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là một trong những ngân hàng triển khai sớm nhất hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống thu hồi nợ và tái cấu trúc nợ cho toàn bộ vòng đời của khoản vay trong ngành./.