Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt vừa chính thức cho biết kết quả kinh doanh sau kiểm toán trong năm 2015 của đơn vị này với tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.789 tỷ đồng.

Theo con số vừa được công bố ngày hôm nay (30/3), mức doanh thu trên đã vượt kế hoạch 10% và tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ.

Như vậy, với tổng doanh thu bảo hiểm toàn thị trường năm 2015 được Bộ Tài chính báo cáo là 84.375 tỷ đồng, phía Bảo Việt ước tính đã đóng góp khoảng 23,6% trên tổng doanh thu.

Đại diện Bảo Việt cho biết, trong cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu đạt 13.072 tỷ đồng trong năm 2015, chiếm tỷ trọng 62%.

Mức doanh thu trên theo đại diện Bảo Việt đã tăng trưởng hơn 21% so với năm 2014. Tổng số tư vấn viên của toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ theo tính toán đã đạt gần 77.000 người, trong đó riêng số tư vấn viên tuyển mới trong năm 2015 là hơn 32.700 người.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tổng doanh thu đạt 6.832 tỷ đồng, đóng góp 32% vào doanh thu hợp nhất. Khoản đóng góp còn lại từ lĩnh vực dịch vụ tài chính với 6% tổng doanh thu.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất được phía Bảo Việt cho biết đạt 1.175 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch kinh doanh năm 2015. So với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đã vượt hơn 30 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt đã tăng mạnh, đạt 58.533 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2015. Con số này đã tăng hơn 23% so với thời điểm cuối năm 2014. Theo đại diện Tập đoàn Bảo Việt, điều này xuất phát từ các khoản đầu tư trái phiếu tăng đáng kể trong năm qua (tăng 62,6%). Đây là kênh được phía Bảo Việt đánh giá là an toàn và có lợi suất đầu tư khá cao trong năm 2015./.