SQUAMISH, BRITISH COLUMBIA, CANADA – Media OutReach – Ngày 7 tháng 5 năm 2021 – Công ty Woodfibre LNG đã thực hiện một bước nữa trong việc vận chuyển một số khí tự nhiên hóa lỏng (liquefied natural gas -LNG) sạch nhất thế giới đến các thị trường châu Á, nơi LNG có thể thay thế than và loại bỏ hàng triệu tấn khí nhà kính mỗi năm.

Là công ty con 100% vốn sở hữu của Pacific Oil & Gas Limited (PO&G), Woodfibre LNG đã ký Thỏa thuận mua bán khí tự nhiên hóa lỏng thứ hai với BP ​​Gas Marketing Limited (BPGM), một công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn BP Plc (Anh), để giao hàng khí tự nhiên hóa lỏng từ cơ sở xuất khẩu LNG Woodfibre của PO&G gần Squamish, British Columbia (Canada). Theo các điều khoản của thỏa thuận mua bán này, BPGM sẽ nhận được 0,75 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng 15 năm theo phương thức FOB. Thỏa thuận mua bán mới nhất này sẽ tăng tổng LNG của BPGM lên 1,5 triệu tấn năm, hơn 70% sản lượng hàng năm trong tương lai của Woodfibre LNG.

Ông Ratnesh Bedi, Chủ tịch PO&G cho biết: “Các công ty hướng tới tương lai như BP đang chuyển sang các dự án như của chúng tôi về khí đốt ổn định, bền vững, cung cấp hỗn hợp năng lượng sạch. Chúng tôi mong muốn hợp tác với BPGM để cung cấp khí tự nhiên của Canada từ một trong những cơ sở LNG có lượng khí thải carbon thấp nhất trên thế giới, đồng thời giúp thúc đẩy các mục tiêu đối phó với biến đổi khí hậu của các nền kinh tế đang phát triển khi họ dần không sử dụng than, giảm lượng khí thải”.

Pacific Oil & Gas là một thành viên của nhóm công ty RGE có trụ sở tại Singapore. Được thành lập bởi ông Sukanto Tanoto, RGE quản lý một nhóm các công ty sản xuất dựa trên tài nguyên với các hoạt động trên toàn cầu.

Ông Ron Bailey, Chủ tịch Woodfibre LNG nhấn mạnh: “Việc sử dụng năng lượng tái tạo đặt Woodfibre và Squamish vào vị trí đi đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch trên thế giới”.

Thông tin về Woodfibre LNG Limited

Nằm cách Squamish, British Columbia khoảng 7 km về phía tây-tây nam, Dự án Woodfibre LNG liên quan đến việc xây dựng và vận hành một cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên địa điểm nhà máy bột giấy Woodfibre trước đây. Cơ sở sẽ có sức chứa 250.000 mét khối và sẽ sản xuất khoảng 2,1 triệu tấn LNG mỗi năm. Woodfibre LNG là một công ty tư nhân của Canada có trụ sở tại Vancouver và Squamish, và là công ty con của Pacific Oil & Gas Limited.

Thông tin về Pacific Oil & Gas

Woodfibre LNG là công ty con của Pacific Oil & Gas (PO&G), một công ty phát triển nguồn năng lượng độc lập. Hoạt động kinh doanh của PO&G bao gồm các khoản đầu tư lớn trong toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng, bao gồm phát triển dầu và khí đốt, nhà máy điện và mạng lưới truyền tải khí, thiết bị đầu cuối tiếp nhận LNG và Dự án Woodfibre LNG ở Squamish, British Columbia, Canada. Pacific Oil & Gas là một thành viên của nhóm công ty RGE. RGE quản lý một nhóm các công ty sản xuất dựa trên tài nguyên với các hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

#WoodfibreLNG #PacificOil&Gas #PO&G

Giang Tran