Trên cơ sở thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia (27/12/1985), Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia (10/10/2005) và kế hoạch của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc giữa hai nước, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh) phối hợp với chính quyền và Đội phân giới cắm mốc số 6 (Vương quốc Campuchia) tổ chức xây dựng cột mốc biên giới số 30 tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và Cửa khẩu quốc tế Ozadao (tỉnh Ratanakiri, Campuchia).

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, cột mốc biên giới số 30 được xây dựng và hoàn thành trước ngày 20/12.

Cột mốc biên giới số 30 là mốc thứ 6 được Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia xác định và xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri.

Trước đó, năm vị trí mốc với 10 cột mốc đã được hoàn thành; đã phân giới được gần 21km, trong đó gần 16km đường biên giới trên sông. Chín vị trí mốc còn lại đang được hai nước tích cực xúc tiến triển khai để hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri trong thời gian tới.

Việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc sẽ phân định rõ ràng ranh giới đường biên giữa hai nước, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia./.