Chiều 1/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - Thực trạng và giải pháp,” với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu.

Thực hiện Quyết định số 18-QĐ/TW ngày 9/7/2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên,” Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao triển khai xây dựng chuyên đề "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - Thực trạng và giải pháp.”

Hội thảo nhằm cung cấp cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và tiền đề quan trọng góp phần vào việc xây dựng Đề án.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác giám sát trong giai đoạn hiện nay, từ đó khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và những đóng góp của Mặt trận vào việc giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Theo Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Duy Thường, việc Mặt trận tham gia giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên cần bám sát các quy định của Đảng về trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nêu thực tế hiện nay, có nhiều quy định về giám sát và góp ý tổ chức cơ sơ Đảng còn chưa thống nhất, ông Thường cho rằng cần có cơ chế, chính sách để hướng dẫn triển khai việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo đồng bộ, thông suốt.

[Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bắt nguồn từ cơ sở]

Cho rằng cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, tổ chức cơ sở Đảng và cơ chế giám sát, thụ hưởng của nhân dân trong phương châm về công tác dân vận của Đảng hiện nay, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực I nhấn mạnh: "Cần đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và đảng viên và khắc phục tư duy giám sát là 'soi mói,' phân biệt rõ giữa phản biện và góp ý. Nếu nâng cao nhận thức này sẽ làm rõ được đây là hình thức phát huy dân chủ cần phải có trong giai đoạn hiện nay, là kênh trao đổi thông tin thiết thực đối với các thiết chế quyền lực.”

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tại Hội thảo đề nghị cần đánh giá sâu sắc hơn, đưa ra dẫn chứng cụ thể, có tính định lượng về thực trạng tình hình tổ chức thực hiện công tác giám sát ở các địa phương; việc đổi mới mô hình tổ chức, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; cải thiện cơ chế phối hợp trong thực hiện giám sát theo hướng tích cực; nâng cao hiệu quả, hiệu lực cơ chế giám sát của Mặt trận đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cả về đối tượng, chủ thể, nội dung, quy trình...

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ban Tổ chức Hội thảo, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Xay dung Dang: Nang cao vai tro cua Mat tran trong giam sat, gop y hinh anh 1Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông Lê Tiến Châu cho biết, các ý kiến tại Hội thảo đã cơ bản thống nhất thông qua báo cáo chuyên đề. Từ nội dung báo cáo, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận trong góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các ban xây dựng Đảng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham mưu hoàn thiện các quy định cụ thể nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là các nội dung về giám sát cán bộ, đảng viên, tập trung vào việc thực hiện quy định, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và giữ gìn mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú.

Thông qua báo cáo chuyên đề, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa những quy định của Đảng về giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những quy định pháp luật và sớm ban hành làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Liên quan đến công tác cán bộ, theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo cũng sẽ kiến nghị nội dung về việc củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu chuyên sâu đối với nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và cấp tỉnh, nhằm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)