Xay dung, hoat dong khu vuc phong thu tinh, thanh pho truc thuoc TW hinh anh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 19/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các đơn vị quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa một số nội dung trọng tâm trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị định của Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, cần đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

[Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương]

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các bộ, ngành cần chủ động phối hợp tốt hơn với Bộ Quốc phòng và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong từng khu vực phòng thủ.

Các dự án phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển của kinh tế, văn hóa-xã hội là một bước tăng cường cho tiềm lực về quốc phòng, an ninh có hiệu quả cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 3/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội Trung ương trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng khu vực phòng thủ.../.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)