Nhằm định hướng cho việc xây dựng Kế hoạch quản lý di sản văn hóa Thành nhà Hồ, chiều 22/4, tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội thảo quốc tế thảo luận kế hoạch quản lý di sản văn hóa Thành nhà Hồ".

Theo các chuyên gia, việc xây dựng Kế hoạch quản lý di sản là những một trong những nội dung quan trọng trong hồ sơ khoa học và được UNESCO đặc biệt quan tâm.

Vì thế, thời gian tới, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm đến các vấn đề chính trong Kế hoạch quản lý di sản văn hóa Thành nhà Hồ như xây dựng cảnh quan tự nhiên, cảnh quan văn hóa; bảo vệ môi trường di sản; bảo vệ di sản việc phát huy và giáo dục về giá trị của di sản; quản lý các nguồn tài chính...

Việc xây dựng thành công kế hoạch quản lý di sản sẽ giúp các cơ quan của UNESCO có thêm cứ liệu để thẩm định, đánh giá trách nhiệm và năng lực của công tác quản lý di sản thành nhà Hồ. Sau khi kế hoạch quản lý di sản thành nhà Hồ hoàn thiện sẽ được gửi bổ sung vào bộ hồ sơ di sản văn hóa Thành nhà Hồ đến Trung tâm di sản Thế giới để các chuyên gia thẩm định trực tiếp.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2010, bộ hồ sơ Di sản Văn hóa Thành nhà Hồ đã chính thức được gửi đến Trung tâm di sản Thế giới UNESCO. Hồ sơ này gồm có hồ sơ khoa học tóm tắt di sản văn hóa Thành nhà Hồ; các phụ lục kèm theo như phụ lục các văn bản pháp lý, các tư liệu nghiên cứu khảo cổ học, mô tả vùng đệm, phân tích, so sánh...; thực trạng bảo tồn; kế hoạch quản lý di sản; bản vẽ kiến trúc, kỹ thuật của di sản Thành nhà Hồ; ảnh kỹ thuật số về di sản; phim khoa học về di sản Thành nhà Hồ; minh họa hồ sơ di sản...

Quyết định đề cử các di sản văn hóa thế giới sẽ được đưa ra vào khoảng tháng 9/2010./.

Hoa Mai (Vietnam+)