Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi với khu dân cư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn đối với khu dân cư. Dự kiến, Quy chuẩn sẽ được ban hành vào tháng 7/2024.

Theo đó, những nội dung chính được xây dựng gồm quy định về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn.

Việc xác định khoảng cách an toàn về môi trường dựa trên quy mô, công suất của các hạng mục công trình và tính chất của bụi, mùi khó chịu, mức độ tiếng ồn có nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người.

Đồng thời, xây dựng Bảng giá trị khoảng cách cơ sở từ nguồn thải đến điểm gần nhất của khu dân cư của các hạng mục: Khu tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại; bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh; công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ bằng phương pháp sinh học (sản phẩm phân mùn hữu cơ); công trình xử lý chất thải bằng phương pháp đốt; công trình xử lý, tái chế chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại; công trình xử lý nước thải; công trình xử lý bùn thải.

Một quy định cũng được nêu rõ trong dự thảo Quy chuẩn: Xây dựng quy chuẩn hướng dẫn công thức tính khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các cơ sở xử lý chất thải; phương pháp xác định khoảng cách an toàn về môi trường và các nội dung khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và tham vấn rộng rãi cộng đồng; tiếp thu, hoàn thiện nội dung; tiến hành khảo sát, kiểm chứng, thẩm định quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của một số cơ sở xử lý chất thải.

Khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư được xác định dựa trên các yếu tố như loại hạt nhỏ có thể gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tia phóng xạ, chất gây ô nhiễm nước, chất độc hại và chất gây ô nhiễm đất, các yếu tố khác có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và môi trường.

Khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn là nội dung được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Theo Khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, gồm có chất dễ cháy, dễ nổ; có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; có chất độc hại đối với người và sinh vật; có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Điều 52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định chi tiết xác định khoảng cách an toàn môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước đối với khu dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục