Xây dựng Tạp chí Cộng sản thành ngọn cờ đầu về lý luận của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý Tạp chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Cộng sản-Chuyên đề, cung cấp luận cứ trực tiếp cho Trung ương và cung cấp cho cán bộ cấp chiến lược.
Xây dựng Tạp chí Cộng sản thành ngọn cờ đầu về lý luận của Đảng ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang mà Đảng trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, xứng đáng là cơ quan hàng đầu, ngọn cờ về tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong thời kỳ mới.

Đây là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, chiều 24/11.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, các ban, bộ, ngành liên quan.

Khẳng định vai trò to lớn của báo chí nói chung, trong đó có hệ thống báo Đảng nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản với tư cách là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, trong suốt 92 năm qua, đã không ngừng phát triển, thực hiện xuất sắc 4 chức năng rất cơ bản của báo Đảng.

Đó là định hướng tư tưởng, dư luận; phản ánh cuộc sống chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, Đảng viên và nhân dân; phản biện, đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; chống các âm mưu chống phá, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong 92 năm xây dựng, phát triển, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Tạp chí Cộng sản cần giữ gìn, nâng niu, trân trọng những trang sử hào hùng, thấy được trách nhiệm với hiện tại và tin tưởng vào tương lai phát triển của Tạp chí.

Gợi ý hướng phát triển sắp tới của Tạp chí, nêu bật những diễn biến nhanh chóng, khó dự báo của tình hình thế giới và trong nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tạp chí Cộng sản đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đưa ra những dự báo từ sớm, từ xa về chính sách của các nước lớn, những thách thức an ninh phi truyền thống và những tác động tới Việt Nam; phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong định hướng tư tưởng, dư luận; tham gia công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đánh giá cao việc Tạp chí Cộng sản thời gian qua đã có những nỗ lực đổi mới, đa dạng các ấn phẩm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Tạp chí cần chú trọng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Cộng sản-Chuyên đề, cung cấp luận cứ trực tiếp cho Hội nghị Trung ương gắn với chủ đề cần bàn, cung cấp cho cán bộ cấp chiến lược, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trở lên.

Tạp chí Cộng sản-Chuyên đề cần có những bài viết nghiên cứu mang tính lý luận về các vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, Tạp chí Cộng sản đã chú trọng xây dựng và bước đầu hình thành được lớp cán bộ nghiên cứu trẻ kế cận có năng lực chuyên môn sâu, tư tưởng chính trị vững vàng và thể hiện được trình độ nghiên cứu của mình qua các công trình, bài viết nghiên cứu chuyên đề có chất lượng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo Tạp chí thời gian tới cần tiếp tục duy trì tốt công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính kiên định lập trường, tư tưởng chính trị, không dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào.

[Bài chuyên luận lý luận chính trị bẻ gãy từ gốc luận điệu xuyên tạc]

Ghi nhận những kiến nghị của Tạp chí Cộng sản, trong đó có xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí đến 2030, tầm nhìn đến 2045, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết nhiều kiến nghị của Tạp chí cũng là những vấn đề đặt ra với hệ thống báo Đảng nói chung, được đề cập trong hai Hội nghị về báo Đảng vừa diễn ra mới đây (Hội hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT-TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” diễn ra ngày 9/11 ở Hải Phòng; Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc" diễn ra ngày 12/11 ở Đà Nẵng).

Trên cơ sở đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản bám sát phát biểu kết luận của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng để xây dựng chiến lược phát triển Tạp chí phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống báo Đảng, tránh tư duy nhiệm kỳ.

Xây dựng Tạp chí Cộng sản thành ngọn cờ đầu về lý luận của Đảng ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tạp chí phải luôn nêu cao tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, mang tính xây dựng; không vì là cơ quan chủ quản, cơ quan cấp trên mà tô hồng quá mức, không dám phản ánh, đấu tranh với những vi phạm khuyết điểm, những hạn chế, yếu kém trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; xử lý hài hòa giữa thực hiện thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của độc giả, khán giả; đặc biệt phải góp phần tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân trước các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tạp chí cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, có sự liên kết dữ liệu thông tin với hệ thống các cơ quan Đảng; nâng cao chất lượng ấn phẩm Tạp chí Cộng sản điện tử; nghiên cứu xây dựng các nội dung thông tin đấu tranh phản bác kịp thời đối với các thông tin xấu độc, phản động trên mạng xã hội.

Tạp chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại, trong đó khẩn trương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai và sớm hoàn thành dự án xây dựng ấn phẩm Tạp chí Alunamay điện tử-Cơ quan Lý luận và thực tiễn của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chuẩn bị các điều kiện để mở thêm các trang tiếng nước ngoài…

Theo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Tạp chí Cộng sản do Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí, Nguyễn Ngọc Hà trình bày tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ qua, Tạp chí Cộng sản đã tiến hành cơ cấu lại các ấn phẩm theo hướng chấm dứt các ấn phẩm, chuyên mục phần nào có biểu hiện “báo hóa tạp chí,” nâng cao chất lượng tuyên truyền lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị.

Đến nay, Tạp chí đã hoàn thành việc cơ cấu lại các ấn phẩm, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để thực hiện tốt các định hướng, mục tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục