Xem xet mien giam lai, phi cho chu the tin dung kho khan vi COVID-19 hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định cho phép tổ chức phát hành thẻ miễn giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng bị giảm thu nhập do dịch COVID-19.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng đang được lấy ý kiến.

[Dịch COVID-19: Ngân hàng giảm lãi suất cho chủ thẻ tín dụng]

Cụ thể, dự thảo mới bổ sung quy định tổ chức phát hành thẻ được phép miễn, giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với số dư nợ thẻ tín dụng của các khách hàng bị giảm doanh thu, thu nhập dẫn đến không có khả năng trả nợ đúng hạn. Trong đó, điều kiện là các khách hàng này nằm trong các vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng do Thủ tướng hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố bằng văn bản.

Các tổ chức phát hành thẻ phải có trách nhiệm trong việc ban hành quy định nội bộ đánh giá, quyết định về chính sách giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng và thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Thông tư 19 cũng dự kiến cho phép phát hành online thẻ ghi nợ (bao gồm thẻ ghi nợ được thấu chi), thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh cho cá nhân. Ngân hàng Nhà nước cũng quy định các bước tối thiểu tổ chức phát hành thẻ cần tuân theo để đảm bảo quy trình online bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ.

Trước đó, Hiệp hội ngân hàng cũng từng góp ý, dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều khách hàng không phân biệt hình thức cấp tín dụng. Thẻ tín dụng là hình thức phổ biến với nhiều người nhưng lại chưa nằm trong diện được giãn hoãn, miễn giảm lãi. Do đó, ngoài các quy định miễn giảm lãi cơ cấu nợ cho các khoản vay, Hiệp hội này đề nghị Ngân hàng Nhà nước mở rộng chính sách với nhóm đối tượng là chủ thẻ tín dụng./.

Thúy Hà (Vietnam+)