Trong hai ngày 30 và 31/5, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tham dự Đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các chư tôn, giáo phẩm, Ban trị sự Phật giáo, các tăng ni phật tử của các tỉnh, thành trong khu vực và tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện phương châm “Đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua tập hợp, đoàn kết tăng ni, phật tử trong tỉnh và cả nước tiếp tục khẳng định vai trò Phật giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Với hơn 12% dân số trong tỉnh là phật tử, cộng đồng các tín đồ Phật giáo trong tỉnh, thời gian qua đã kế thừa phát huy giá trị tốt đẹp của Phật pháp bằng các họat động cụ thể như tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội, xây nhà tình thương, xây cầu, làm đường, phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng giá trị ủng hộ các hoạt động từ thiện trong nhiệm kỳ qua trên 15,5 tỷ đồng, góp phần không nhỏ trên tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Các hoạt động của phật tử, cộng đồng các tín đồ Phật giáo trong tỉnh tạo ra sự lan tỏa trong xã hội, tạo sự tin tưởng về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với họat động của tôn giáo, thể hiện sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Ban trị sự xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Đại hội thống nhất bầu ra Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 với 41 đại biểu. Hòa thượng Thích Huệ Đức, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang khóa VII tiếp tục được bầu giữ chức Trưởng ban Trị sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017./.