Bộ Y tế vừa có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam."

Tham gia Ban chỉ đạo có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí...

Ban chỉ đạo sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" và tổ chức thực hiện các nội dung như làm cho nhân dân nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dược Việt Nam, chất lượng của sản phẩm thuốc Việt Nam; vận động người bệnh sử dụng thuốc sản xuất trong nước, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hóa dùng thuốc.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh, các thầy thuốc tăng cường kê đơn sử dụng thuốc sản xuất trong nước cho người bệnh, hạn chế tình trạng dùng thuốc ngoại, lạm dụng kê đơn thuốc đắt tiền.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo sẽ tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; tăng cường đầu tư, nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng phát triển mạng lưới phân phối, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thuốc Việt Nam; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm quảng bá sản phẩm thuốc.

Ban chỉ đạo rà soát, ban hành mới hoặc bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ sản xuất, phân phối thuốc sản xuất trong nước; đề xuất phương án, khuyến khích các bệnh viện sử dụng thuốc sản xuất trong nước với một tỷ lệ thích hợp, đảm bảo giảm tỷ lệ chi phí thuốc trên tổng chi phí điều trị, nhất là thuốc được Bảo hiểm Y tế thanh toán; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động./.