Người dân Myanmar đi bỏ phiếu. (Nguồn: AP)

Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) ngày 27/8 thông báo các đảng chính trị tại nước này được phép sử dụng Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar (MRTV) của nhà nước phục vụ mục đích vận động tranh cử.

Thông báo của MUEC cho biết chương trình vận động tranh cử của các chính đảng sẽ được phép phát sóng trên MRTV từ ngày 8/9 tới ngày 6/11, và có 15 phút dành cho các bài phát biểu. Các đảng phải nộp đơn đăng ký 7 ngày trước đó. MUEC đã ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tới.

Theo danh sách ứng cử viên sơ bộ được MUEC công bố, trong số tổng cộng 6.189 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử vào tháng 11 tới, có 323 ứng cử viên độc lập và 5.866 ứng cử viên được 93 các đảng phái chính trị tại nước này đề cử.

Hiện MUEC đã chỉ định tổng cộng 1.171 đơn vị bầu cử trên khắp Myanmar, bao gồm 330 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện, 168 đơn vị trong cuộc bầu cử Thượng viện, 644 đơn vị trong cuộc bầu cử nghị viện bang hoặc hoặc khu vực và 29 đơn vị trong cuộc bầu cử các nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc.

Sau khi bầu các nghị sỹ cho Thượng viện và Hạ viện, Quốc hội Myanmar sẽ lựa chọn một tổng thống. Có tổng cộng 88 chính đảng đã đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử tới tại quốc gia Đông Nam Á này.

Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar năm 2015 bầu ra các nghị sỹ quốc hội khóa tiếp theo để quốc hội thành lập một chính phủ nhiệm kỳ mới 5 năm, bắt đầu từ năm 2016.

Chính phủ đương nhiệm bắt đầu lãnh đạo từ tháng 3/2011 và sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2016./.