Ngày 8/6, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc do cơ sở này hoạt động tự phát, bài thuốc cắt cơn chưa được thẩm định.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, cơ sở cai nghiện của ông Tiêu Vĩnh Ngọc không được cấp phép, tự phát hoạt động từ năm 2006 với quy mô ngày một lớn. Chỉ tính từ tháng 1/2009-3/2011, cơ sở này đã điều trị cắt cơn cho 1.164 người, trong đó có 402 người Quảng Ninh.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Sở này, 10% trong số những người đến cai không xác định được địa chỉ, 80% tái nghiện. Đến nay, cơ sở này vẫn thiếu các điều kiện cơ bản theo quy định để hành nghề như hạ tầng kỹ thuật thấp kém, bản thân ông Tiêu Vĩnh Ngọc không có bằng cấp chuyên môn, đặc biệt là bài thuốc cắt cơn của ông Ngọc chưa được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép.

Trong thời gian tạm thời dừng hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu ông Tiêu Vĩnh Ngọc hợp tác với các cơ quan chức năng sớm thẩm định chính xác bài thuốc, để làm căn cứ cấp phép hoạt động cho cơ sở sau này nếu xét thấy đủ điều kiện./.