Thứ Năm, Tháng Tám 24/08/2017

[Photo] Cuộc diễu hành của những chiếc xe jeep phong cách

(Vietnam+) Bản in

Những người nông dân ở Colombia đã tổ chức một cuộc tuần hành đặc biệt khi cố gắng chất thật nhiều đồ lên chiếc xe jeep của mình.