Thứ Tư, Tháng Tư 26/04/2017

[Photo] Những bóng hồng trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh

Nhóm PV (Vietnam+) Bản in

Trong buổi diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc Khánh, những bóng hồng trong đoàn diễu binh, diễu hành đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ người dân.