Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

Hội nghị nhằm phổ biến Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới nắm được nội dung cơ bản, những quy định, hướng dẫn xung quanh việc triển khai Chương trình; thảo luận, góp ý kiến các dự thảo hướng dẫn đang được soạn thảo.

Trên cơ sở hướng dẫn, các cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các địa phương sẽ xây dựng và đề xuất những chương trình cụ thể, phù hợp với từng địa phương, nhằm cùng cả nước thực hiện được mục tiêu chung về bình đẳng giới.

Triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2012 đối với các dự án thành phần của Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới với nội dung phong phú, thiết thực; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên tuyền về bình đẳng giới cho đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan tuyền thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố; tổ chức các khóa tập huấn, hỗ trợ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới tham gia hoạt động, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai trong và ngoài nước...

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn lựa chọn các xã, đơn vị thực hiện thí điểm các mô hình; hướng dẫn các cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, khuyến khích cộng đồng phát huy ý tưởng sáng tạo trong thực hiện và nhân rộng mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý kiến về Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các mô hình: "Hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp"; "Hỗ trợ xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện hoạt động bình đẳng giới"; "Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới".../.