Giới chuyên gia kinh tế nhận định năm 2016 sẽ là năm có sự phân hóa về tăng trưởng kinh tế trên thế giới với hai xu hướng​.

Một là củng cố sự phục hồi của các nước phát triển với mức tăng trưởng trung bình khoảng 2% so với mức trung bình chỉ hơn 1% trong giai đoạn 2010-2014.

Hai là sự giảm tốc mạnh ở các nước mới nổi với mức tăng trưởng giảm chỉ còn khoảng 2,4% so với mức trung bình 5% giai đoạn 2010-2014.

Ảnh minh họa. (Nguồn: forbes)