Theo thông tư 58 của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 1/7/2016, người dự thi lấy giấy phép lái xe trong cả nước sẽ được chấm điểm tự động bằng “mắt thần” trên hình đối với phần thi thực hành./.

In giấy phép lái xe quốc tế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)