Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ của tổ chức tín dụng, ngày 16/5/2012 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 2871/NHNN-TD yêu cầu 14 ngân hàng thực hiện các biện pháp nằhm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các ngân hàng này bao gồm: Agribank, BIDV, VieitnBank, Vietcombank, ACB, Eximbank, Sacombank, Techcombank, MB, Maritime Bank, VPBank, VIB, SeABank và SHB thực hiện các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cụ thể, khi xem xét cho vay các dự án lớn có hiệu quả, trường hợp nhu cầu vốn vay của khách hàng vượt các định mức tín dụng, các ngân hàng thương mại trên thực hiện việc xem xét, cấp tín dụng hợp vốn theo quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp tổ chức tín dụng đầu mối cấp tín dụng hợp vốn chưa tập hợp đủ các tổ chức tín dụng thành viên tham gia hợp vốn (nếu có), tổ chức tín dụng đầu mối tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước để thông tin, khuyến nghị các tổ chức tín dụng khác tham gia hợp vốn.

Các ngân hàng thương mại trên chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nợ theo các quy định hiện hành; thực hiện mua, bán nợ theo quy định.

Nếu tổ chức tín dụng có nhu cầu chào mua, bán các khoản nợ nhưng chưa tìm được bên bán nợ/bên mua nợ thì tổ chức tín dụng tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp chung. Trong báo cáo cần nêu cụ thể giá trị khoản nợ, tình trạng khoản nợ (nội bảng, ngoại bảng), các quyền gắn liền với các đảm bảo cho khoản nợ…

Mặt khác, các tổ chức tín dụng nghiên cứu, báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xử lý nợ và đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý, sửa đổi phù hợp.

Các ngân hàng thương mại trên tổng hợp báo cáo gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) trước ngày 25/5/2012./.