Ngày 18/1, Grant Thornton, công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam cho biết, bất chấp một số nhận định trên thị trường cho rằng các quỹ đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc thoái vốn, cuộc khảo sát do Grant Thornton Việt Nam thực hiện cho thấy hơn 150 vụ thoái vốn đã được thực hiện thành công tại Việt Nam kể từ năm 2003.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy các nhà quản lý quỹ được hỏi đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD vào 200 doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam từ năm 2003. Năm 2007 chứng kiến số lượng đầu tư lớn nhất được thực hiện cả về mặt giá trị lẫn số vụ đầu tư.

Thời gian nắm giữ trung bình một khoản đầu tư cho đến khi thoái vốn toàn bộ hoặc thoái vốn một phần là khoảng 3 năm. Theo ông Ken Atkinson, Giám đốc điều hành của Grant Thornton Việt Nam thì thời gian nắm giữ trung bình có chiều hướng gia tăng trong giai đoạn khảo sát, với các khoản thoái vốn trong năm 2010 được thực hiện sau từ 4 đến 5 năm nắm giữ.

Trên cơ sở một số lượng lớn các khoản đầu tư được thực hiện trong năm 2007, hai năm tới sẽ có một số lượng lớn các giao dịch thoái vốn thực hiện bởi các nhà quản lý quỹ.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy việc niêm yết trên thị trường chứng khoán tiếp tục là cách thức phổ biến nhất được sử dụng cho việc thoái vốn bởi các nhà quản lý quỹ, chiếm trên 60% số giao dịch thoái vốn.

Trong tình trạng thị trường vốn bị thắt chặt do khủng hoảng tài chính toàn cầu, thông qua các hoạt động thoái vốn mà các nhà quản lý quỹ có thể tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư mới mà không cần huy động thêm vốn. Do đó, mức độ thoái vốn thành công thực sự thực hiện được bởi các nhà quản lý quỹ là một yếu tố quan trọng đáng kể./.