Thương vụ Việt Nam tại Australia (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 6/2019, Bộ Nông nghiệp Australia đã phát hiện 32 lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng.

Ở nhóm chỉ tiêu về vi sinh và chất gây dị ứng, có 8 lô hàng vi phạm, trong đó, Việt Nam có 2 lô tôm nấu chín đông lạnh.

Ở nhóm kiểm tra ngẫu nhiên, có 18 lô hàng vi phạm, trong đó Việt Nam có 2 lô (ớt xanh và ớt đỏ) bị nhiễm các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật.

Những lô hàng này không được phép bán tại Australia và nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ.

Australia sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra 100% các lô hàng ớt đỏ, ớt xanh và tôm nấu chín đông lạnh của Việt Nam cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định./.

(Vnews/Vietnam+)